Đội ngũ kỹ thuật chúng tôi

Đưa ra các chiến lược sinh tồn đôi bên cùng có lợi để đảm bảo sự thống trị chủ động vào cuối ngày trong tương lai. Đưa ra các chiến lược sinh tồn đôi bên cùng có lợi để đảm bảo sự thống trị chủ động vào cuối ngày trong tương lai.

Mr. C

Chuyên viên vệ sinh

Mr. B

Chuyên viên bảo trì

Mr. C

Chuyên viên sửa chữa

Richard Joe

AC Engineer

Điện Lạnh 365 đối tác lắp đặt, sửa chữa, bảo trì