Khách hàng gia đình: Tất cả dịch vụ trên website đều được giảm giá tùy theo số lượng cụ thể, việc giảm giá được áp dụng khi bộ phận tiếp nhận khách hàng tiếp nhận thông tin số lượng dịch vụ và báo giá cho khách hàng,  hoặc khi nhân viên thi công, sửa chữa kiểm tra thực tế và báo giá cho khách hàng. Ngoài ra khách hàng sử dụng dịch vụ thường xuyên của chúng tôi đều được áp dụng mức giá dịch vụ ưu đãi.

Khách hàng công ty: áp dụng chính sách giảm giá theo số lượng, theo hợp đồng bảo trì định kỳ.

Trả lời