Tủ lạnh tiếng anh là gì?

Tủ lạnh khi dịch sang tiếng anh có 02 từ:

Ngăn đá / ngăn làm đá / ngăn đông: Freezer

Ngăn mát: Refrigerator

Nhiệt độ: Temprature

Hộp đựng đá / hộp làm đá: Ice box

Với tiếng anh giao tiếp với người Anh tủ lạnh người ta hay dùng từ Refrigerator, trong khi người Mỹ họ xài từ Fridge

 

Bài viết liên quan