Máy giặt tiếng anh là gì

Một số tự vựng tiếng anh liên quan đến máy giặt:

Máy giặt: Washing machine / Washer /

Máy giặt cửa trước: Front-loading washing machine

Máy giặt cửa trên: Top-loading washing machine

 

Bài viết liên quan