Hướng dẫn sửa máy giặt LG báo lỗi DL

Máy giặt LG báo lỗi DL là lỗi gì? Những dòng máy giặt LG nào hay gặp lỗi DL? DL là mã lỗi xảy ra ở cả dòng máy giặt cửa trước và máy giặt cửa trên của LG. Ở các dòng máy giặt LG cửa trên đời đầu không có lỗi DL, vì ở các đời máy giặt này nắp máy chỉ được bảo vệ bởi công tắc từ, vậy nên khi máy đang ở chế độ giặt hoặc vắt người sử dụng có thể mở cửa được tuy nhiên máy sẽ báo lỗi DE. Với các đời máy giặt sau này, nhà sản xuất trang bị thêm bộ khóa nắp cửa nên ở chế độ giặt hoặc vắt nắp cửa bị khóa (lock) nên không mở cửa được.