Cách nạp gas máy lạnh inverter

Trước hết chúng tôi xin giới thiệu sơ qua về công nghệ inverter (biến tần) để giúp quý khách phân biệt sự khác nhau giữa máy lạnh inverter và máy lạnh thường từ đó chúng tôi sẽ giải thích về cách nạp gas máy lạnh inverter chứ chúng tôi không đi sâu vào phân thích sự khác nhau giữa máy lạnh inverter và máy lạnh thường. Để hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa hai loại máy lạnh này xin quý khách tìm đọc bài sự khác nhau giữa máy lạnh inverter và máy lạnh thường.

Rất nghiều người kể cả thợ điện lạnh đều hiểu sai khi cho rằng máy lạnh Inverter là phải sử dụng gas 410a, chúng tôi xin đính chính rằng việc sử dụng loại gas không liên quan đến công nghệ inverter. Hiện nay trên thị trường máy lạnh inverter sử dụng 3 loại gas phổ biến: gas R22, gas 410a và mới nhất là gas R32

Bài viết liên quan