Cục nóng máy lạnh không chạy

Vì sao cục nóng máy lạnh không chạy là câu hỏi rời vào hai trường hợp máy lạnh quý khách bị hỏng và máy lạnh quý khách không bị gì cả. Chúng tôi xin trả lời theo hai trường hợp vì sao cục nóng máy lạnh không chạy.

Cục nóng máy lạnh lúc chạy lúc nhưng máy lạnh không bị hư gì cả:

Theo nguyên lý máy lạnh thì khi bạn cài đặt nhiệt độ mong muốn thì máy lạnh sẽ hoạt động đếu khi nào đạt được nhiệt độ cài đặt mong muốn thì cục nóng sẽ ngưng, cục lạnh thì vẫn chạy bình thường. Và khi nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ cài đặt thì cục lạnh sẽ cấp điện cho cục nóng hoạt động. Thời gian cục nóng không chạy là tùy thuộc vào chênh lệch nhiệt độ môi trường trong phòng và nhiệt độ mà quý khách cài đặt, cụ thể nếu quý khách cài đặt nhiệt độ càng thấp thì cục nóng hoạt động càng lâu để đạt được nhiệt độ mong muốn. Đối với máy lạnh gia đình thì dãy nhiệt độ thông thường 16 – 30 độ C. Vậy nếu cục nóng quý khách lúc chạy lúc ngưng nhưng vẫn lạnh tốt thì máy lạnh quý khách không có vấn đề gì.

Máy lạnh hoạt động theo nguyên lý thu nhiệt từ bên trong phòng và thải ra môi trường bên ngoài

 

Bài viết liên quan