Tại sao máy lạnh không nhận được tín hiệu remote?

Máy lạnh quý khách sử dụng hằng ngày bỗng dưng hôm nay bấm không ăn? Gặp trường hợp này, quý khách nên thực hiện việc kiểm tra các bước sau đây:

  1. Kiểm tra xem remote còn pin.
  2. Kiểm tra CB máy lạnh bật, nguồn điện cấp vào máy lạnh ok
  3. Tìm remote cùng hiệu, cùng đời bấm xem remote có nhận

Sau khi kiểm tra các bước trên, nếu bẫm remote vẫn không ăn thì hư hỏng xảy ra ở remote hoặc ở board mạch dàn lạnh.

 

Bài viết liên quan